สรรพากรแจกฟรีคู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย


เนื่องจากในปัจจุบัน การหักภาษี ณ ที่่จ่ายเป็นเรืองที่เข้าใจยากสำหรับหลายๆคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่งเริ่มประกอบกิจการครับ ที่เห็นได้ชัดก็จากบรรดาเพือนๆ ของตัวผมเอง ทั้งที่เรียนบัญชีและไม่ได้เรียนบัญชี พบว่าการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและเกิดปัญหาในทางปฎิบัติ

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ไม่เคยหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้งานได้สะดวกขึ้น ทางกรมสรรพากรจึงมีคู่มือประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ชื่อ “คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน บ้าน” ออกมาให้ดาวน์โหลดเพื่อไปใช้งานกันครับ

หากสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ
http://download.rd.go.th/fileadmin/download/insight_pasi/RDHandBook.pdf

หรือหากต้องการไฟล์รูปภาพ สามารถดูได้ที่หน้าเพจ TaxBugnoms ในอัลบั้ม “คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน บ้าน” ได้ครับ

จากข้อมูลข้างต้นนี้ผมอ้างอิงข่าวจากทางสรรพากร ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

เลขที่ข่าว ปชส. 30/2555
วันที่แถลงข่าว 30 มีนาคม 2555
เรื่อง สรรพากรแจกฟรี “คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบ บ้าน บ้าน”

นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมามีผู้นำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ผ่านแบบ ภ.ง.ด.1 จำนวนสูงกว่า 45,000 ล้านบาท ซึ่งมีมากกว่า 250,000 แบบ และคาดว่าในปี พ.ศ.2555 นี้ จะมีผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 จากเงินเดือน ค่าจ้าง ดังกล่าวข้างต้นสูงกว่าเดิม เนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีการปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงาน ลูกจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน กรมสรรพากรจึงได้จัดทำ “คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน บ้าน”เพื่อแจกฟรีให้แก่ผู้ที่สนใจ เช่น ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ให้แก่พนักงาน เป็นต้น ซึ่งจะต้องทำหน้าที่หัก ณ ที่จ่ายและนำส่งกรมสรรพากรให้ถูกต้อง ซึ่งคู่มือเล่มนี้จะมีรายละเอียดและตัวอย่างที่ครบถ้วนสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอเอกสารได้ที่สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.rd.go.th คลิก Insight Pasiติดตาม TaxBugnoms และรู้เรื่องภาษีและการเงินก่อนใคร!

Send this to a friend