fbpx

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการบริการสาขาวิชาชีพบัญชี (2)

ความเดิมจากครั้งที่แล้วครับ เนื่องจากผมได้รับข้อมูลผ่าน […]

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการบริการสาขาวิชาชีพบัญชี (1)

เนื่องจากผมได้รับข้อมูลผ่านทาง E-mail จากทางรุ่นพี่ปริญ […]

คำอธิบายเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

เนื่องจากกรมสรรพากรมีคำสั่งใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงร […]

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การจัดทำบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน

กรมสรรพากรได้มีประกาศเรื่องการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาด […]

เลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่

ผมได้รับคำถามจากหน้า Facebook https://www.facebook.com/ […]

การจดทะเบียนและการชำระค่าหุ้นขั้นต่ำ

วันนี้ได้รับคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทแ […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy