fbpx

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน (2)

โพสต์เมื่อ: 12 พ.ย. 2010

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,


หลังจากรู้จักเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (1) กันไปแล้ว เราลองมารู้จักเงินได้พึงประเมินประเภทที 2 และ 3 กันบ้างครับ

(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่ หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว

ประเด็นที่ควรพิจารณา: เงินได้ประเภทนี้ ควรพิจารณาถึง ว่ามีการรับทำงานให้หรือไม่ ซึ่งงานดังกล่าวนั้น จะมีลักษณะเป็นครั้งคราว ตกลงกันเป็นครั้งๆไป เช่น การเป็นนายหน้าหรือที่ปรึกษา เป็นต้น (ผู้ว่าจ้าง VS ผู้รับจ้าง)

(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล

ประเด็นที่ควรพิจารณา: กรณีนี้ ส่วนใหญ่จะเป็น ค่าสิทธิ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy