fbpx

[บทความวารสาร] คลินิกภาษี : บริการดี ๆ จากกระทรวงการคลัง

โพสต์เมื่อ: 09 เม.ย. 2013

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,


ตีพิมพ์ครั้งแรก : วารสาร CPD Account : April 2013 : Vol. 10 No. 112
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ

ทุกวันนี้ ธุรกิจทั้งหลายกำลังขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว โดยตัวผู้ประกอบการเองต่างก็ต้องพยายามพัฒนาธุรกิจของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการให้ทันต่อกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ถ้าหากผู้ประกอบการทั้งหลายไม่ยอมปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์แล้วละก็ เห็นทีธุรกิจจะอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ยาก

นอกจากปัญหาเรื่องการปรับตัวข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องเจอปัญหาต่างๆในการดำเนินธุรกิจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆ การควบคุมดูและอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะสร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้กับผู้ประกอบการทุกท่านอยู่เสมอ นั่นก็คือ ปัญหา “ภาษี” แถมในบางครั้งยังส่งผลมาให้นักบัญชีต้อง “ปวดหัว” ตามไปด้วย แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าแทบทุกธุรกิจต้องมี “ภาษี” เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เพราะเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนนั่นเอง

แม้เราจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่า ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ “เสียภาษี” แต่หลายๆคนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก “ภาษี” ไม่ใช่เรื่องที่จะทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ตอนเรียนก็ไม่ได้มีสอนอะไรมากมาย ครั้นจะให้มาทำความเข้าใจตอนนี้บางทีก็ยากเสียเหลือเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เมื่อเกิดปัญหาภาษีขึ้นมาก็ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครดี จะให้ไปจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็เกรงว่าสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว จะหาความรู้เองก็ยากแสนยาก ภาษากฎหมายอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ แถมแหล่งข้อมูลแต่ละแห่งมันก็ช่างซับซ้อนซ่อนเงื่อนยิ่งกว่าเรื่องในมุ้งของเหล่าดารา (ฮา) จะทำใจดีสู้เสือไปถามสรรพากรก็กลัวว่าจะโดนภาษีย้อนหลัง (เรื่องราวก็ชักจะไปกันใหญ่) แหม่ มันช่างยุ่งยากเสียเหลือเกิน

ทางกระทรวงการคลังได้เล็งเห็นปัญหาที่แสนจะวุ่นวายตรงนี้ จึงมีโครงการดีๆ ที่ชื่อว่า “คลินิกภาษี” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบใหม่ เพื่อให้บริการความรู้ด้านภาษีอากรออนไลน์แบบ “ONE STOP SERVICE” โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านภาษีอากรทั้ง 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เข้าด้วยกัน อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างธุรกิจไทยให้แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตต่อไป

เดิมโครงการนี้เริ่มต้นนำร่องที่จังหวัดชลบุรีเป็นแห่งแรก แล้วจึงค่อยเผยแพร่ออกสู่สายตาประชาชน โดยปัจจุบันเปิดให้บริการในเบื้องต้นแล้ว และคาดว่าจะให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายนนี้ โดยสามารถคลิกเข้าไปที่ เวปไซด์คลีนิกภาษี ตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิกภาษีมีบริการอะไรบ้าง?

MOF-1

หลังจากที่ทางผู้เขียนได้ทดลองเข้าเยี่ยมชมเวปไซด์ “คลินิกภาษี” แล้ว สามารถจำแนกประเภทบริการหลักๆของคลินิกภาษีออกเป็น 3 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ บริการความรู้เรื่องภาษีสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ, บริการให้คำปรึกษาปัญหาภาษี และ บริการเรื่องแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยขออนุญาตเริ่มต้นอธิบายไปแต่ละประเภท ดังนี้

1. บริการความรู้สำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ เป็นบริการให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจศึกษาข้อมูลทำธุรกิจ และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของภาษีมากนัก เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจต่างๆ ซึ่งปัจจุบันจะมีอยู่ 5 ประเภทสินค้าหลัก ได้แก่ สุรา โอท็อป (ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ) ธุรกิจสปา ผลไม้ และเครื่องดื่มผลไม้ และแบ่งออกเป็นสินค้าประเภทย่อยๆ อีก 50 ประเภท โดยให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ได้แก่ การนำเข้า การผลิต และการจัดจำหน่าย รวมถึงการส่งออก และในอนาคต ทางกระทรวงการคลังยังมีแผนพัฒนาไปยังสินค้าประเภทอื่นๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

MOF-2

นอกจากความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการแล้ว ยังมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของภาษีว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งถือว่าอธิบายออกมาได้ในรูปแบบของ Infographic ที่น่ารักและเข้าใจง่ายอีกด้วย

MOF-3

2.บริการให้คำปรึกษาปัญหาภาษี สำหรับบริการที่สองนี้ มีแนวคิดเริ่มต้นจากความต้องการเปลี่ยน “สำนักงานภาษี” ทั่วประเทศให้เป็น “คลินิกภาษี” เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถนัดหมายเพื่อปรึกษาผ่านทางเวปไซด์ โดยจะมี “หมอภาษี” หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความสามารถคอยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันนี้ ได้เริ่มต้นนำร่องโดยการเปิดให้ผู้ประกอบการต่างๆเข้ารับบริการเพื่อขอรับคำปรึกษาด้านภาษีได้ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังภายในจังหวัดชลบุรี 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสรรพากรภาค 5 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยต้องดำเนินการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์คลินิกภาษี แต่จากการทดสอบใช้งานในขณะที่เขียนบทความนี้ พบว่ายังไม่สามารถใช้งานระบบนี้ได้ครับ

MOF-4

3. บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากทางกระทรวงการคลังเล็งเห็นถึงความยุ่งยากในการหาแบบฟอร์มต่างๆ ของผู้ประกอบการเลยได้จัดการรวบรวมแบบฟอร์มเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งหมด เช่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และแบบฟอร์มทางภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ

MOF-5

สรุปผลจากการใช้งาน (เบื้องต้น)

จากการทดสอบใช้งานเบื้องต้น ยังไม่สามารถให้ความเห็นที่ชัดเจนมากนัก เนื่องจากเป็นการทดสอบการใช้งานแบบคร่าวๆเท่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้จาก “คลีนิกภาษี” คือ องค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจหรือต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษีในการทำธุรกิจด้วยตนเอง

ส่วนในเรื่องของการปรึกษาด้านภาษีนั้น ผู้เขียนยังไม่ได้ลองปรึกษา เนื่องจากยังไม่ได้เปิดให้บริการทั่วไป ครั้นจะถ่อไปถึงชลบุรีก็ดูจะไม่คุ้มค่ารถเท่าไรนัก (ฮา) แต่มีความเห็นว่าถ้าหากหน่วยงานรัฐสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้เช่นนี้ คงจะเกิดผลดีกับทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ประชาชนก็ได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่วนรัฐก็ได้ภาษีเพิ่มขึ้นจากประชาชนที่เต็มใจเสียภาษี

และมีข่าวดีที่ผม (แอบ) สืบทราบมาก็คือ ในอนาคตอันใกล้นี้ทาง “คลีนิกภาษี” จะมีการให้บริการในรูปแบบของ Application ใน Smart Phone ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Android (Google) และ IOS (Apple) และคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานประมาณปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน ยังไงคงต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับว่า Application ที่ว่าจะเป็นอย่างไร จะสะดวกและรวดเร็วทันใจผู้ประกอบการอย่างเราๆท่านๆหรือไม่

อย่างไรก็ตามการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเช่น “คลีนิกภาษี” นั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกของการให้บริการในรูปแบบใหม่ของรัฐที่มีให้แก่ประชาชน ซึ่งเราทุกคนต้องดูกันต่อไปในอนาคตอีกว่า โครงการนี้จะสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลและผลตอบรับของประชาชนนั่นเองครับ

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy