fbpx

[บทความพิเศษ] สุดยอดวิธีคำนวณภาษีเมื่อออกจากงาน!!!


บทความพิเศษของบล็อกภาษีข้างถนนในตอนนี้ ขอกลับมาพูดคุยเรื่องที่ค้างคาใจ ซึ่งเป็นคำถามฮอตฮิตเป็นลำดับต้นๆในเพจ @TAXBugnoms ที่เพื่อนๆได้สอบถามมาอยู่เสมอๆว่า “หลังจากออกจากงานแล้ว ต้องทำยังไงบ้าง”

วันนี้ฤกษ์งามยามดี เลยขอยกทั้งหมดมาตอบ ณ จุดจุดนี้เลยครับว่า หากวันหนึ่งพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ต้องออกจากงานไปไหนก็ตาม  ไม่ว่าจะหางานใหม่ เกษียณอายุ ออกก่อนกำหนด โดนไล่ออก หนีไปแต่งงาน ใช้ไปเลี้ยงหลาน ฯลฯ แต่อย่าลืมว่าเงินที่เจ้านายเค้าจ่ายให้ก้อนสุดท้ายนั้น…

“ต้องเสียภาษีนะคร้าบบ!!”

โอ้ววว มายก็อก โลกนี้มันช่างโหดร้ายเสียจริงเชียว ขนาดตรูออกจากงานแล้วยังต้องมีภาระหน้าที่มาเสียภาษีอีกด้วย ไอ้พวกคนใจร้าย หัวจิตหัวใจมันทำด้วยอะไรกัน ทำไมไม่รู้จักไปดูแลพัฒนาบ้านเมือง บลาๆๆๆๆ ก็ขอบอกตรงนี้เลยว่า

“เพราะมันเป็นข้อบังคับตามกฎหมายครับพี่!!!”

เพราะในทางกฎหมายภาษีหรือ “ประมวลรัษฎากร” มีคำนิยามของเงินได้ประเภทนี้ที่เราได้รับตอนออกจากงานว่า “เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน” (เอิ่มม ชื่อมันจะยาวไปไหนครับ) แต่สำหรับบทความในตอนนี้ ผมจะขอเรียกว่า “เงินก้อน” แทนละกันนะครับ เพื่อให้สั้นๆ (ขี้เกียจพิมพ์ – -“) และเข้าใจง่ายๆ

โดยเจ้า “เงินก้อน” ที่ว่ามานี้ ตามข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45) เค้าแบ่งประเภทออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

(ก) เงินได้ที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเช่นเดียวกับวิธีการคำนวณบำเหน็จตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ข) เงินที่จ่ายจากกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ค) เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
(ง) เงินได้พึงประเมินที่จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานที่มีวิธีการคำนวณแตกต่างไปจากวิธีการตาม (ก)

โดยเงินก้อนบางส่วนนั้นกฎหมายได้มีข้อกำหนดให้ได้รับยกเว้นภาษีดังนี้ครับ

ยกเว้นภาษี

ส่วนวิธีที่เราจะรู้ว่าเราได้รับเงินได้ประเภทไหนบ้างนั้นๆ ขอแนะนำให้ดูเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับจากนายจ้างนี่แหละครับ จะบอกหมดว่าเราได้เงินประเภทไหน เท่าไร และอย่างไรบ้าง

โดยปกติแล้วเงินก้อนทั้ง 4 ประเภทนี้ จะมีจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง สำหรับคนที่ยิ่งทำงานมานานก็ยิ่งได้เยอะ ซึ่งถ้าหากนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สามารถหักค่าลดหย่อนได้เพียง 60,000 บาทต่อปีแล้วล่ะก็ รับรองได้ว่า ได้เสียภาษีกันอย่างสบายกระเป๋า (หมดตูด) กันแน่นอน ดังนั้นทางกฎหมายเลยมีเงื่อนไขที่ปราณีให้กับเราว่า “สามารถแยกคำนวณ” ออกจากเงินได้ปกติได้นะจ๊ะ

– เงื่อนไขในการแยกคำนวณ –

สำหรับการแยกคำนวณนั้นต้องมีเงื่อนไขสามข้อ คือ “มีระยะเวลาทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี” โดยให้นำมาแยกคำนวณได้เฉพาะ “เงินก้อนที่เราได้รับในปีภาษีแรกที่มีการจ่าย” และเงื่อนไขสุดท้ายคือ “ไม่นำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ตามปกติไม่ว่าทั้งหมดและบางส่วน” (มาตรา 48(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร)

สรุปให้สั้นโพดๆ ก็คือ
“ถ้าทำงานเกิน 5 ปีให้เอาเงินที่ได้รับในปีแรกมาแยกคำนวณ!!!”

เงินได้ออกจากงาน

– วิธีการคำนวณ –

สำหรับวิธีการคำนวณจะคล้ายๆกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นก็คือคำนวณจากเงินได้สุทธิ โดยใช้เงินได้หักด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้ครับ

เงินได้ออกจากงาน

1. ฐานเงินได้

สำหรับการคำนวณฐานเงินได้นั้นจะพิจารณาแยกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. กรณีได้รับเงินได้ประเภท (ก) – (ค)
2. กรณีที่ได้รับเงินได้ประเภท (ง)

โดยกรณีที่ได้รับเงินได้ประเภท (ก) – (ค) เราจะใช้ตัวเองได้ที่ได้รับมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีเลยครับ แต่กรณีที่ได้รับตาม (ง) นั้นเราจะต้องเปรียบเทียบกับเงินได้ อีก 2 ประเภทคือ

1. เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน
2. เงินเดือนถัวเฉลี่ย 12 เดือนสุดท้ายบวกด้วยร้อยละ 10 คูณจำนวนปีที่ทำงาน

ถ้าหากเงินเดือน 12 เดือนสุดท้ายเท่ากันทุกเดือนเราสามารถใช้เงินเดือนตามข้อ 1 ได้เลย แต่ถ้าหากไม่เท่ากันแล้วเราจะต้องคำนวณเปรียบเทียบกับข้อ 2 ก่อนแล้วจึงนำมูลค่าที่น้อยที่สุดมาเป็นฐานเพื่อคำนวณหาค่าใช้จ่าย

แต่ถ้าหากได้รับเงินทั้ง (ก) – (ง) เลย (จะรวยไปไหน?) ก็ให้นำเงินได้ตาม (ก) – (ค) มาเป็๋นฐานในการคำนวณทั้งจำนวน และในส่วนของ (ง) ก็ให้เปรียบเทียบตามเงื่อนไขและค่อยนำตัวที่น้อยที่สุดมารวมกับฐานเงินได้ตาม (ก) – (ค) อีกทีหนึ่ง

2. การหักค่าใช้จ่าย

สำหรับการคำนวณค่าใช้จ่ายนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเช่นเดียวกันครับ โดยเริ่มต้นจาก

ขั้นตอนที่ 1 คำนวณค่าใช้จ่ายส่วนแรกคำนวณโดยใช้ 7,000 บาท x จำนวนปีที่ทำงาน (หากมีการจ่ายบำเหน็จส่วนหนึ่งและบำนาญอีกส่วนหนึ่งจะใช้ 3,500 บาท x จำนวนปีที่ทำงานแทน

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณโดยใช้ (ฐาน – ค่าใช้จ่ายส่วนแรก) x 50%

3. การคำนวณภาษี

สำหรับการคำนวณใช้การคำนวณปกติตามอัตราขั้นบันได โดยกรณีนี้จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้สุทธิส่วนที่ 150,000 บาทแรก (ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551) นะครับ

อ่านแล้วเริ่มมึนนนนนน เรามาดูวิธีการคำนวณดีกว่าครับ!!

– ตัวอย่างการคำนวณ –

นายเห่าทำงานมาแล้ว 10 ปี ออกจากงานเมื่อเดือนธันวาคม 2555 โดยได้เงินเดือนเดือนละ 60,000 บาท บริษัทมีจ่ายเงินได้เมื่อออกจากงานให้นายเห่า ได้แก่ เงินตอบแทนพิเศษจำนวน 500,000 บาท เงินชดเชยจำนวน 400,000 บาท เงินจ่ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 1,000,000 บาท

เราจะคำนวณได้ดังนี้…

จ่ายครั้งเดียว ออกจากงาน

– แบบแสดงรายการ –

การคำนวณเงินได้ครั้งเดียวที่ออกจากงานในกรณีแยกคำนวณนี้ เราจะใช้ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 (กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือก เสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ ) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เวปไซด์กรมสรรพากร

อ้างอิง
http://www.rd.go.th/publish/26074.0.html

ใบแนบ

– บทสรุป –

ตัวอย่างในการคำนวณตอนนี้เป็นเพียงบางส่วนของการคำนวณภาษีเงินได้ในการออกจากงาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรืองนี้มีความซับซ้อนและความเข้าใจที่ค่อนข้างสับสน โดยส่วนตัวผมนั้นตั้งใจเขียนบทความพิเศษตอนนี้ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวความคิดและหลักการในการคำนวณภาษีสำหรับกรณีนี้ เพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นและเสียภาษีได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ดังนั้นหากมีท่านไหนที่พบเจอข้อผิดพลาดในบทความนี้หรือต้องการแนะนำข้อมูลใดๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ สามารถแจ้งได้เลยนะครับ ^^

สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ออกจากงานทุกท่านในการคำนวณภาษีไม่มากก็น้อยนะคร้าบบบบบ ^^/

หมายเหตุ : เพิ่มเติมจากทาง Comment ของผู้อ่านนะครับ

– ในทางปฏิบัติที่เจอมาเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานที่ได้จากการถูกเลิกจ้าง ต้องเป็นการถูกเลิกจ้างจริงๆเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่บริษัทมักจะให้พนักงานเซ็นจดหมายยินยอมออก (เสมือนลาออก) เพื่อป้องกันการฟ้องร้องที่จะเกิดขึ้นและเพื่อเป็นโปรไฟล์ที่ดีของพนักงานในการสมัครงานต่อ กรณีดังนั้นแล้วเงินที่ได้รับจะไม่ถือว่าเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานแล้วไม่ได้รับยกเว้น 300,000 แรก

– หากออกจากงานระหว่างปี จำนวนปีที่ใช้คูณในส่วนการหักค่าใช้จ่าย 7,000 บาทนั้น ให้พิจารณาจากจำนวนวันทำงานตั้งแต่ 183 วันขึ้นไป นับเป็น 1 ปี น้อยกว่า 183 ให้ปัดทิ้งครับ

อ้างอิงจากข้อ 3.1ข ในลิงค์นี้ครับ
http://www.thaipvd.com/content_th.php?content_id=00044

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy