fbpx

ทำไมต้องเสียภาษี (1)

โพสต์เมื่อ: 22 ก.ค. 2010

ป้ายกำกับ: , , ,


ก่อนที่เราจะพิจารณาว่า เราเป็นผู้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่
รบกวนขอให้ทำความเข้าใจกับ ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการเสียภาษีกันก่อน…

ความหมายของภาษีอากร

1. ภาษีอากร คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร
2. ภาษีอากร คือ เงินได้หรือทรัพยากร ที่เคลื่อนย้ายจากเอกชนไปสู่รัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืมหรือขายสินค้า หรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล

วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี เพื่อหารายได้ให้พอกับค่าใช้จ่ายของรัฐบาล เพื่อการกระจายรายได้ เพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชน เพื่อการชำระหนี้สินของรัฐบาล หรือสนองนโยบายธุรกิจ และการคลังของรัฐบาล

ดังนั้นการเสียภาษีของประชาชน ก็เปรียบเสมือนเส้นทางที่ขับเคลื่อนเงินได้ให้แก่รัฐบาล เพื่อนำไปทำนุบำรุงประเทศ และบริหารจัดการประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้

แต่ทำไมคนส่วนมากเลือกที่จะไม่เสียภาษี เพราะมองว่ารัฐมีการโกงกิน เงินภาษีเข้าไปสู่นักการเมือง ไม่ได้เข้าสู่ประชาชนจริงๆ จึงเลือกที่จะไม่เสียภาษี มิสู้เอาเงินนั้นมาใช้ประโยชน์แก่ตัวเองจะดีกว่า….

ถ้าหากท่านคิดเช่นนี้ ท่านต่างจากนักการเมืองที่โกงกินอย่างไร?
เพื่อชาติ หรือ เพื่อตัวเอง

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy