fbpx

[ภาษี] ความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิทางบัญชีและทางภาษีที่คุณควรรู้

โพสต์เมื่อ: 04 ก.ย. 2014

ป้ายกำกับ: ,


เนื่องจากช่วงนี้ @TAXBugnoms มีภารกิจใหม่ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายเรื่องความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษี ที่เจ้าของกิจการหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดว่า “ทำตัวเลขธุรกิจให้ขาดทุนจะได้ไม่ต้องเสียภาษี” แต่ไฉนเล่าฝ่ายบัญชีหรือสำนักงานบัญชีกลับมาบอกว่าต้องเสียภาษีด้วยล่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคร้าบ

ก่อนอื่นเรามาดูนิยามกันก่อนครับว่า
กำไร (ขาดทุน) สุทธิทางบัญชี และ กำไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษี คืออะไร

กำไร (ขาดทุน) สุทธิทางบัญชี คือ กำไรขาดทุนที่แสดงในงบกำไรขาดทุน มาจาก รายได้ทางบัญชีหักด้วยค่าใช้จ่ายทางบัญชี
กำไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษี คือ กำไรขาดทุนที่ใช้ในการคำนวณภาษี มาจาก รายได้ทางภาษีหักด้วยค่าใช้จ่ายทางภาษี

โดยกำไร (ขาดทุน) สุทธิทางบัญชีและทางภาษีมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันกันดังนี้คือ

1) รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้
รายได้บางรายการ หลักการบัญชีไม่ถือเป็นรายได้แต่หลักภาษีอากรถือเป็นรายได้ มีผลทำให้กำไรทางภาษีจะสูงกว่ากำไรทางบัญชี

2) รายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้น
รายได้บางรายการ หลักการบัญชีถือเป็นรายได้ แต่หลักภาษีอากรจะไม่ถือเป็นรายได้ มีผลทำให้กำไรทางภาษีจะต่ำกว่ากำไรทางบัญชี

3) รายจ่ายต้องห้าม 
รายจ่ายบางรายการ หลักการบัญชีถือเป็นรายจ่าย แต่หลักภาษีอากรไม่ถือเป็นรายจ่าย มีผลกำไรทางบัญชีจะต่ำกว่ากำไรทางภาษี

4) รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น
รายจ่ายบางรายการ หลักภาษีอากรกำหนดให้หักเป็นรายจ่ายได้มากกว่าหลักการบัญชี มีผลทำให้กำไรทางภาษีต่ำกว่ากำไรทางบัญชี

นอกจากนั้นการตีราคาทรัพย์สินและหนี้สินบางรายการ หลักบัญชีกับหลักภาษีอากรยึดใช้หลักการที่แตกต่างกัน ทำให้มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิทางบัญชีกับกำไรสุทธิทางภาษีอาจจะแตกต่างกันตามไปด้วย แต่จะอยู่ในข้อ 1-4 ที่ว่ามานี้ครับ

โดยเหตุผลของความแตกต่างนั้นมาจากหลักการรับรู้รายได้และรายจ่าย ซึ่งทางหลักการบัญชีจะใช้เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ตามมาตรฐานการบัญชีในการรับรู้รายได้และรายจ่าย แต่ในขณะเดียวกันทางภาษีอากรจะใช้เกณฑ์สิทธิตามประมวลรัษฎากร

และทั้งหมดนี้สามารถเขียนเป็นสมการปรับปรุงกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีได้โดย

ภงด.50 (ล่าสุด)

กำไร (ขาดทุน) ทางภาษี มาจาก…
กำไร(ขาดทุน) ทางบัญชี + รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ + รายจ่ายต้องห้ามรายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นรายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น

และทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้กำไรทางภาษีนั้นจะไม่ตรงกับกำไรในทางบัญชีแน่นอนครับ และในโอกาสต่อไป ผมจะมาอธิบายความแตกต่างทั้ง 4 ข้อนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคร้าบบบบบ

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy