fbpx

หลังจากที่ผมเขียนเรื่องเกี่ยวกับ “รายได้จากการลงทุนในหุ้นต้องเสียภาษีหรือไม่” ก็มีเพื่อนๆหลายคนแอบถามมาทางหลังไมค์ว่า แล้วรายได้ในการลงทุนในกองทุนรวมล่ะ ต้องเสียภาษีเหมือนกันหรือไม่?

ผมรับรองว่าอ่านบทความนี้แล้วได้รับคำตอบแน่นอนครับ :D

.
.

ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนดีกว่าครับว่า กองทุนรวม คืออะไร?

กองทุนรวม คือ กองเงินทุนที่ผู้ลงทุนนำมาลงทุนในตลาดเงิน ตลาดหุ้น และได้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนของเงินทุนที่ผู้ลงทุนได้ลงทุน โดยมีบริษัทจัดการที่ได้รับใบอนุญาตจัดการลงทุนมาเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน และยังต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ เป็นตัวแทนของผู้ลงทุน ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน รวมทั้งนายทะเบียนกองทุนดูแลทะเบียนรายชื่อ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ลงทุน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมอีกด้วยครับ

.
.

ทีนี้เรามาดูภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมครับ ว่ามีอะไรบ้าง

อย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่า กองทุนรวมมีลักษณะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากตัวบริษัทจัดการ ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้รับ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี เช่น กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุนได้รับเงินปันผล และหรือ กำไรส่วนเกินทุน ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งการที่กองทุนรวมไม่ต้องเสียภาษีนั้น ก็เพราะว่ากองทุนรวมไม่ใช่นิติบุคคลตามความหมายประมวลรัษฎากร เมื่อไม่เข้าข่ายของประมวลรัษฎากรแล้ว จึงไม่มีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีไงล่ะครับ ^^

แต่สำหรับตัวบุคคลอย่างเราๆ ที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนั้น เมื่อได้รับเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน จะมีภาระภาษี ในลักษณะที่คล้ายกับการลงทุนในหุ้นครับ แต่อาจจะมีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยในรายละเอียดบ้าง เราลองมาดูกันต่อครับ

.
.

รายได้หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม มีอะไรบ้าง

1. กำไรหรือมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน (เงินได้จากการขายหน่วยลงทุน) เช่น ซื้อหน่วยลงทุนไว้จำนวน 10,000 บาท ในราคา 10 บาท/หน่วย เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของกองทุนรวมเพิ่มขึ้นเป็น 11 บาท/หน่วย ก็เท่ากับว่าเราจะมีกำไรเพิ่มขึ้น 1,000 บาทจากการลงทุน

2. เงินปันผล สำหรับกองทุนรวมที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฯว่ามีเป็นกองทุนรวมที่มีการจ่ายเงินปันผล ก็จะมีผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนให้เป็นระยะๆ ซึ่งก็ถือเป็นรายได้อีกทางจากการลงทุนในกองทุนรวมเช่นกันครับ

.
.

แล้วรายได้ในส่วนนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่ เรามาดูกันเลยดีกว่าครับ ^^

1. กำไรหรือมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน สำหรับส่วนนี้จะเหมือนกันกับ การลงทุนในหุ้นของบุคคลธรรมดาครับ คือ ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีแน่นอน

รายละเอียดอ่านได้ตาม ข้อ 21 ในลิงค์ด้านล่างนี้ครับ ซึ่งเราจะเห็นชัดเจนเลยครับว่า ข้อ 21 ได้ระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่าเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนั้น “ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษี”

เงินได้พึงประเมินอะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษี?
http://www.rd.go.th/publish/554.0.html

2. เงินปันผล ซึ่งปกติแล้ว เมื่อเราได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวมเราจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายทันทีร้อยละ 10 ของยอดเงินปันผล ซึ่งรายได้ในส่วนนี้ทางกฏหมาย(ประมวลรัษฎากร) จะให้ทางเลือกว่า เมื่อเราได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 10 แล้วก็ไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้ไปคำนวณรวมกับรายได้อื่นๆ เพื่อเสียภาษีอีกแล้ว (หักไว้ครั้งเดียวจบเลย)

อย่างไรก็ตาม ตัวเราซึ่งเป็นผู้ลงทุนนั้น สามารถเลือกที่จะให้กองทุนรวมหัก ณ ที่จ่ายภาษีสำหรับเงินปันผลหรือไม่ก็ได้ครับ ซึ่งถ้าไม่ยอมให้กองทุนรวมหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วล่ะก็ เราต้องนำรายได้เงินปันผลทั้งจำนวนนี้ไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีด้วยครับ

.
.

อีกประเด็นที่สำคัญก็คือ เงินปันผลจากกองทุนรวมนั้น “ไม่สามารถนำมาเครดิตภาษี” ได้เหมือนกับเงินปันผลที่ได้จากหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับ

ซึ่งหลายๆคนมักมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงินปันผลจากกองทุนรวมว่าเหมือนกับเงินปันผลที่ได้จากหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แต่จริงๆแล้วแตกต่างกันมากครับ เพราะเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมนั้นจัดเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8) ไม่ใช่มาตรา 40 (4) (ข) เพราะกองทุนรวมที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นแต่ปีพ.ศ. 2535 เป็นต้นมาตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเรียกภาษากฎหมายว่ากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่งก็คือ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535) แต่กองทุนตามมาตรา 40 (4) นั้นจะเป็นกองทุนรวมตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งหมายถึงกองทุนรวมที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนมี พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะไม่มีเหลือแล้วนะครับ

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถอ่านได้จากลิงค์นี้ครับ
http://tax.bugnoms.com/tax/type-of-dividend/

.
.

ทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วครับ ก็คือคำถามที่ว่า เราควรจะยอมให้กองทุนรวมหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผลหรือไม่?

สำหรับเรื่องนี้ ตามความคิดเห็นของผมแล้ว คิดว่า ถ้าหากตัวเราต้องเสียภาษีเกินกว่าอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้แล้วล่ะก็ เราควรเลือกที่ให้กองทุนหัก ณ ที่จ่าย ภาษีสำหรับเงินปันผลไปเลย และไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับ เพราะถ้าไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ก็จะมีผลทำให้ต้องเสียภาษีในอัตราที่มากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ :D

.
.

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีกองทุนที่จ่ายเงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผลมากมาย ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับการลงทุนของตัวเอง และผมก็หวังว่าบทความเรื่องภาษีกับกองทุนรวมนี้จะช่วยให้เพื่อนๆ วางแผนภาษีกับการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นครับ

.
.

หากมีปัญหาอะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่หน้าแฟนเพจบล็อกภาษีข้างถนน ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ
http://www.facebook.com/taxbugnoms

:D

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy