fbpx

(ฟรี) อบรมภาษีเรื่อง “จัดเต็มจัดหนัก ขจัดปัญหาภาษีนิติบุคคล”


วันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ภ.ง.ด.51 ซึ่งมีหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าว รวมถึงในปี 2555 นี้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างไรบ้างครับ

สำหรับการอมรมนี้จะจัดขึ้นที่กรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2555 ในเวลา 08.30 น. – 12.00 น.และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ครับโดยจะเปิดให้สำรองที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ทางเวปไซด์ที่เดียวเท่านั้นครับ

การสัมมนานี้จะไม่มีที่นั่งเสริมให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่ง และกรมสรรพากรจัดให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้ครับ

รายละเอียดเวปไซด์ที่ให้เข้าไปสำรองที่นั่งครับ
http://www.rd.go.th/publish/seminar/page1.html

.
.

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาดังกล่าว กรมสรรพากรได้แจ้งมาดังนี้ครับ

“ด้วยขณะนี้ใกล้กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ประจำปีภาษี 2555 แต่ยังมีผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลอีกจำนวนมากที่ยังมีข้อสงสัยในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ของภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากรเล็งเห็นความสำคัญที่ต้องอบรมสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลและสำนักงานบัญชีได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องกรมสรรพากรจึงจัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “จัดเต็มจัดหนัก ขจัดปัญหาภาษีนิติบุคคล” ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2555”

กำหนดการจัดสัมมนาในแต่ละรอบมีรายละเอียดดังนี้ครับ

 

หากใครสนใจก็อย่าลืมลงทะเบียนไปอบรมกันนะครับ

:D

Credit: ขอบคุณเนื้อหาจาก E-Taxinfo ด้วยครับ 

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy