fbpx

สัญญาเช่า ความแตกต่างระหว่างมุมมองทางบัญชีและภาษี (4)

โพสต์เมื่อ: 04 ส.ค. 2010

ป้ายกำกับ: , ,


ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาขายผ่อนชำระ สามารถสรุปออกมาเป็นตารางได้ ดังนี้

สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายผ่อนชำระ
1. กรรมสิทธิ์ยังไม่โอน จนกว่าจะชำระเงินงวดสุดท้ายโอนเป็นของผู้ซื้อทันที
2. หนังสือสัญญาต้องทำเป็นหนังสือสัญญา มิเช่นนั้นเป็นโมฆะ

ไม่บังคับว่าจะต้องทำหนังสือสัญญา

3. อายุของสัญญาอายุสัญญามักไม่เกิน 1 ปี แต่บางกรณีก็มากกว่า 1 ปีอายุสัญญามีระยะนานกว่า 1 ปี
4. บทบังคับทางกฎหมายกฎหมายสัญญาเช่าซื้อ

กฎหมายซื้อขายทั่วไป

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy