fbpx

การหนีภาษี การเลี่ยงภาษี และการวางแผนภาษี

โพสต์เมื่อ: 19 ส.ค. 2010

ป้ายกำกับ: , , , , ,


โดยปกติแล้ว มีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของทั้งสามคำนี้บ่อยๆ จึงอยากนำมาเป็นข้อคิดเห็นให้พิจารณาครับ

1. การหนีภาษี (Tax Evasion) หมายถึง การฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยการดำเนินการอย่างบิดเบือนของผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี หรือสรุปง่าย ๆ ก็คือการไม่จ่ายภาษี (ชักดาบ) เพราะกฎหมายกำหนดให้ต้องเสียภาษีแต่คุณเลือกที่จะไม่เสีย ดังนั้น การหนีภาษี ก็คือ รู้แน่ๆ ว่ามีคุณมีรายได้แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ซึ่งการหนีภาษีนี้ ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลย แค่เพียงเลือกที่จะไม่จ่ายภาษีเท่านั้น ซึ่งผู้เขียนพบว่า ข้ออ้างในการหนีภาษีนี้มักตามมาด้วยคำว่า กฎหมายไม่เป็นธรรม หรือไม่ก็ ใครๆเค้าก็หนีภาษีกัน ซึ่งถือเป็นข้ออ้างที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถให้พ้นความผิดได้

2. การวางแผนภาษี (Tax Planning) หมายถึง การเตรียมการ การบริหารจัดการภาระภาษีที่พึงจะเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นสำคัญ ซึ่งประเด็นนี้จะต้องพิจารณาถึงความถูกต้องทางกฎหมายมาก่อน  หลังจากนั้นจึงประเมินว่าจะประหยัดหรือลดภาระภาษีได้อย่างไร โดยการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็คือการวางแผนภาษีในระดับนึงแล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็เลือกเอา LTF หรือ RMF เข้ามาช่วยในการลดภาระภาษี หรือถ้าเป็นบริษัทก็ดูว่ารายจ่ายที่ลงได้ 2 เท่า เช่น ค่าวิจัยพัฒนา นั่นก็คือการวางแผนภาษี

3. การเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) หมายถึง การหาช่องว่างทางกฎหมายโดย “การบิดเบือน (Manipulation)”  โดยการเลี่ยงภาษีเริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ของการประหยัดภาษีเป็นลำดับแรก ส่วนความถูกต้องเป็นลำดับรอง ดังนั้นจึงประกอบด้วยการจัดทำธุรกิจลวง เช่น การซื้อขายในราคาที่ต่ำหรือสูงกว่าราคาตลาดด้วยความจงใจ หรือ การจัดตั้งคณะบุคคลจำนวนมากเพื่อกระจายฐานภาษี ซึ่งคณะบุคคลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างมีวัตถุประสงค์จริง ๆ เพื่อทำธุรกิจแต่เกิดขึ้นมาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะก็คือเพื่อเลี่ยงภาษีซึ่งไม่ใช่การวางแผนภาษี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกรรมเหล่านี้ถูกกำหนดหรือสร้างขึ้นมาโดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดทางการพาณิชย์หรือธุรกิจใดๆ นอกจากเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ในการเลี่ยงภาษีและใช้ช่องว่างทางกฎหมายภาษีเท่านั้นเอง

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy