fbpx

การวางแผนภาษีและการรับมือกับการตรวจสอบภาษี

โพสต์เมื่อ: 23 ส.ค. 2010

ป้ายกำกับ: , , , , ,


จากที่ได้กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้าว่า การวางแผนภาษี หมายถึง การเตรียมการ การบริหารจัดการภาระภาษีที่พึงจะเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นสำคัญ ซึ่งการวางแผนภาษีจะต้องยึดเอาหลักความถูกต้องมาก่อน แล้วจึงมาพิจารณาว่าจะสามารถลดภาระทางภาษีได้อย่างไร ซึ่งวันนี้ก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยเกี่ยวกับการวางแผนภาษีมีฝากเพิ่มครับ

เคล็ดลับในการวางแผนภาษี

1. ศึกษากฏหมายภาษีให้ถ่องแท้ และเป็นปัจจุบันที่สุด เพราะก่อนที่เราจะวางแผนภาษีได้นั้น เราต้องทราบถึงข้อมูลที่จำเป็นก่อน ซึ่งกฎหมายภาษีที่ว่านี้ก็คือ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร นั่เอง
2. การพิจารณาแนวทางวินิจฉัย จะพบว่ามีแนวทางหลายๆแนวทางที่ไม่สอดคล้องกันของแต่ละกรณีทางภาษีที่เกิดขึ้น ดังนั้นหากมีคำวินิจฉัยทางภาษีที่ไม่สอดคล้องกันแล้ว ให้ยึดถือคำวินิจฉัยล่าสุดเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ
3. หากมีข้อขัดแย้งระหว่างหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเกิดขึ้น ให้กลับมายึดถือประมวลรัษฎากรเป็นหลัก ยกเว้นหลักเกณฑ์นั้นจะขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ให้ยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลัก (ยึดตามกฎหมายแม่บทเป็นหลักนั่นเอง)
4. พึงระลึกเสมอว่า หลักเกณฑ์ทางภาษี และหลักเกณฑ์ทางบัญชีส่วนใหญ่มักจะสอดคล้องกัน แต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไป ดังนั้น ต้องย้อนกลับไปพิจารณาตามหลักกฎหมายเป็นหลัก มากกว่าหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการบัญชี

นอกจากการวางแผนทางภาษีแล้ว ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่มักจะเป็นกังวลกันมาก คือการตรวจสอบภาษี ว่าจะมีวิธีการรับมืออย่างไร ผู้เขียนจึงขอแนะนำวิธีการป้องกัน และลดภาระภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆก่อนที่จะถูกตรวจสอบ  ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆ ก็คือ การยื่นแบบแสดงรายการให้ครบถ้วน นั่นเอง เนื่องจากการตรวจสอบภาษีมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการยื่นแบบแสดงรายการต่างๆไปแล้ว ดังนั้นสิ่งสำคัญ ก็คือ ควรยื่นให้ครบถ้วน และถูกต้องตรงตามเวลา ตั้งแต่แรก เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะการยื่นแบบแสดงรายการผิด หรือเกินกำหนดเวลาอาจก่อให้เกิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  ซึ่งเป็นตัวที่สำคัญ และเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจ หากจะกล่าวง่ายๆก็คือ เงินเพิ่มเปรียบเสมือนดอกเบี้ย ซึ่งไม่สามารถลดลงได้ (คิดตามระยะเวลาที่ผิดนัดชำระ) แต่เบี้ยปรับ (เพิ่มฐานภาษี) สามารถที่จะงดหรือลดลงได้ ดังนั้นจึงขอฝากวิธีการวางแผนทางภาษีแบบง่ายๆให้ทุกท่านไว้ดำเนินการ เพื่อมิให้เป็นดังสุภาษิตไทยที่ว่า วัวหายล้อมคอก หรือ กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้ว

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy