fbpx

ลักษณะของภาษีอากรที่ดี

จากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน พบว่าบุคคลส่วนมากมักจะมี […]

การหนีภาษี การเลี่ยงภาษี และการวางแผนภาษี

โดยปกติแล้ว มีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของทั้งสามคำน […]

ประมวลรัษฎากรและลำดับขั้นของกฎหมาย (1)

โดยปกติแล้ว ผู้ใช้ ประมวลรัษฎากร ที่เป็นนักบัญชีหรือบุค […]

ทำไมต้องเสียภาษี (2)

หลังจากเขียนเกี่ยวกับเรื่อง ทำไมต้องเสียภาษี(1) ไปแล้ว […]

สัญญาเช่า ความแตกต่างระหว่างมุมมองทางบัญชีและภาษี (5)

4. สัญญาเช่าระยะยาว (Leases) สัญญาเช่าระยะยาว ในแง่ของบ […]

ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งป […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy