fbpx

ฐานในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (2)

ฐานที่ 2 รายได้ก่อนหักรายจ่าย 1. กิจการขนส่ง พิจารณา 2 […]

ฐานในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (1)

ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลมี 4 ฐาน โด […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy