fbpx

มาทำบัญชีธุรกิจส่วนตัวกันนะเธอว์ ตอนที่ 2 : สมการบัญชี

เมื่อเราได้รู้จักกับความหมายของคำว่า “บัญชี&#8221 […]

ความแตกต่างระหว่าง ยกเว้นภาษี กับ ไม่ได้รับเครดิตภาษี

หลังจากที่ได้ตอบเรื่องการเลือกว่าจะนำเงินได้ประเภทเงินป […]

เลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่

ผมได้รับคำถามจากหน้า Facebook https://www.facebook.com/ […]

เครดิตภาษีเงินปันผล

มาตรา 47 ทวิ ให้ผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (4)(ข) ซึ่งได้ร […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy